Zespół

Operatorem portalu w.bibliotece.pl jest SOKRATES IT.

Zespół firmy to doświadczeni specjaliści z wieloletnią praktyką w branży informatyzacji bibliotek: w tym informatycy zajmujący się projektowaniem oprogramowania i jego wdrażaniem oraz bibliotekarze ze znajomością formatu MARC21 uprawniającą do przeprowadzania szkoleń i weryfikacji opisów katalogowych.

W 2009 roku powstał pomysł budowy portalu e-usług bibliotecznych integrującego czytelników i biblioteki. W 2010 roku firma na realizację portalu otrzymała dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Budowę portalu rozpoczęliśmy w lipcu 2010 roku. Projekt zostanie w całości zrealizowany w 2012. W następnych latach portal będzie sukcesywnie rozwijany. Chcemy na bieżąco uwzględniać potrzeby użytkowników pojawiające się w trakcie jego eksploatacji.

W styczniu 2012 roku SOKRATES IT zawarła umowę z producentem oprogramowania dla bibliotek SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL/MARC21 dotyczącą integracji obu systemów bibliotecznych z oprogramowaniem portalu. Biblioteki eksploatujące powyższe systemy będą mogły uczestniczyć w portalu bezpłatnie.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo