Odpowiedzi na niektóre z często zadawanych pytań
Czy mogę dodać na regał książkę, której nie ma w bazie?

Powrót tej funkcjonalności jest przewidziany w pierwszej połowie bieżącego roku.

Czy mogę kupić w portalu książkę?

Prezentowane w portalu książki pochodzą z katalogów polskich bibliotek. Portal ani biblioteki nie prowadzą sprzedaży książek, w formie fizycznej ani elektronicznej. Wkrótce planujemy jednak zintegrować z portalem oferty księgarni internetowych.

Kiedy „moja biblioteka” pojawi się w Portalu?

Wszystko zależy od systemu komputerowego wykorzystywanego w „Twojej bibliotece”. Nadal wiele polskich bibliotek nie jest skomputeryzowanych, a spośród już skomputeryzowanych nie wszystkie posiadają system umożliwiający integrację z Portalem. Z tego powodu oferujemy bibliotekom własne oprogramowanie, które obsługuje wszystkie procesy biblioteczne, przy jednoczesnej gwarancji dostępności zbiorów biblioteki w Portalu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo